Tommy Lee Jones como Chester Phillips en «Captain America: The First Avenger»